استفاده از تقویم شمسی در لیبره آفیس

 یک پرونده صفحه گسترده حاوی ماکرو که به شما امکان استفاده از تقویم شمسی در را می دهد
Persian or Jalali Calndar for Calc

Calc Macro
Download latest

latest release: 2021-08-13 19:22:08

Description

تابع Shamsi: این تابع تاریخ جاری سیستم رو تبدیل به تاریخ شمسی میکنه.
مثال: ()Shamsi=          نتیجه:  13940114
تابع Rooz: این تابع روز مربوط به یک تاریخ مشخص رو برمیگردونه
مثال: (13940114)Rooz=          نتیجه:  14
تابع Mah: این تابع ماه مربوط به یک تاریخ مشخص رو برمیگردونه
مثال: (13940114)Mah=          نتیجه:  1
تابع Sal: این تابع سال مربوط به یک تاریخ مشخص رو برمیگردونه
مثال: (13940114)Sal=          نتیجه:  1394
تابع Kabiseh: این تابع مشخص میکنه که آیا سال موردنظر کبیسه هست یانه. در صورتی که سال موردنظر کبیسه باشه عدد 1 و در غیر اینصورت عدد 0 به عنوان نتیجه تابع برگردونده میشه.
مثال: (1394)Kabiseh=          نتیجه:  0
تابع ValidDate: این تابع تاریخ شمسی که به اون داده بشه رو بررسی میکنه و در صورتی که تاریخ داده شده معتبر و درست باشه true و در غیر اینصورت false رو برمیگردونه.
مثال: (13940114)ValidDate=          نتیجه:  true        مثال: (13940134)validdate=          نتیجه:  false
تابع AddDay:  این تابع تعداد روز مشخصی رو به یک تاریخ اضافه میکنه.
مثال: (7;13940114)AddDay=          نتیجه:  13940121
تابع DayWeek: این تابع نام روز تاریخ شمسی که به اون داده بشه رو برمیگردونه.
مثال: (13940114)DayWeek=          نتیجه:  جمعه
تابع Dat: این تابع تاریخ شمسی رو به همراه روز هفته برمیگردونه
مثال: ()Dat=          نتیجه:  جمعه 1394/1/14
تابع Diff: این تابع اختلاف روزهای بین دو تاریخ شمسی رو نشون میده.
مثال: (13940114;13940107)Diff=          نتیجه:  7
تابع DayWeekNo: این تابع عدد مربوط به روز هفته یک تاریخ شمسی رو برمیگردونه. به عنوان مثال اگر تاریخ موردنظر روز شنبه باشه عدد 0، در صورتی که یکشنبه باشه عدد 1 و …
مثال: (13940110)DayWeekNo=          نتیجه:  2
تابع MahName: این تابع عدد مربوط به یک ماه رو دریافت میکنه و نام ماه مربوط به اون رو برمیگردونه.
مثال: (2)MahName=          نتیجه:  اردیبهشت
تابع SalMah: این تابع شش رقم اول یک تاریخ شمسی رو که نشون دهنده سال و ماه اون هست رو برمیگردونه.
مثال: (13941115)SalMah=          نتیجه:  139411
تابع MahDays: این تابع تعداد روزهای یک ماه رو برمیگردونه.
مثال: (1;1394)MahDays=          نتیجه:  31
تابع Make_Date: این تابع سال، ماه و روز تاریخ شمسی رو با علامت “/” از هم دیگه جدا میکنه.
مثال: (13940114)Make_Date=          نتیجه:  1394/01/14
تابع NextMah: این تابع مقدار سال و ماه رو به عنوان ورودی میگیره و ماه بعد رو به عنوان نتیجه برمیگردونه.
مثال: (139412)NextMah=          نتیجه:  139501
تابع PreviousMah: این تابع مقدار سال و ماه رو به عنوان ورودی میگیره و ماه قبل رو به عنوان نتیجه برمیگردونه.
مثال: (139407)PreviousMah=          نتیجه:  139406
تابع SubtractDay: این تابع تعداد روز مشخصی رو از یک تاریخ شمسی کم میکنه.
مثال: (6;13940718)SubtractDay=          نتیجه:  13940712
تابع Firstday: این تابع یک سال و ماه شمسی رو میگیره و شماره اولین روز اوم ماه رو برمیگردونه. (برای شنبه عدد 0، برای یکشنبه عدد 1 و …)
مثال: (6;1394)Firstday=          نتیجه:  1 (یکشنبه)


تابع ShamsiBeMiladi: این تابع یک تاریخ شمسی رو میگیره و میلادیش رو برمیگردونه.
مثال: (13970416)ShamsiBeMiladi=          نتیجه:  2018/0607


تابع MiladiBeShamsi: این تابع یک تاریخ میلادی رو میگیره و شمسیش رو برمیگردونه. البته بهتره برای ورودی یه سلول دیگه رو که قالب تاریخ داره رو انتخاب کنید
مثال: (2018/06/07)ShamsiBeMiladi=          نتیجه: 13970416

Release List

Release: ۱.۱.۰ – رفع یکسری اشکالات جزیی

Compatibility: 6.1
Operating Systems: Linux, Windows, macOS
License: GPL
110 downloads

Other Extensions

قالب کتاب لیبره آفیس

سلام
 
قالب کتاب فارسی
Persian Template for book

08-2021

125

★ ★ ★ ★ ★

استفاده از تقویم شمسی در لیبره آفیس

 یک پرونده صفحه گسترده حاوی ماکرو که به شما امکان استفاده از تقویم شمسی در را می دهد
Persian or Jalali Calndar for Calc

08-2021

110

Not rated yet

LibreOffice Writer Guide 7.2 (Persian)-راهنمای فارسی لیبره آفیس رایتر

سلامراهنمای فارسی لیبره آفیس- رایتر- برای نسخه ۷.۲ 

06-2022

61

Not rated yet

Feedback

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Post your review

You cannot post reviews until you have logged in. Login Here.

Reviews

No one has commented on this page yet.

RSS feed for reviews on this page | RSS feed for all reviews